RUETA I RUA 2024 Concursos de carrosses i comparses – Carnaval 2024

LA RUETA serà el proper dijous, 8 de febrer de 2024, concentració a les 15.30 h a la plaça Llibertat.

OBJECTE: l’objecte d’aquesta convocatòria de premis és el foment de la participació ciutadana i la cohesió entre centres educatius de la nostra ciutat a sa Rueta del Carnaval 2024.

CRÈDIT PRESSUPOSTARI: en el pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2024, el crèdit destinat a donar cobertura a la present convocatòria es troba a la partida 000.33801.4890008 per un import de 2.000 €. La concurrència no serà competitiva i se premiarà la participació de cada un dels centres educatius amb la mateixa quantia.

REQUISITS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS: la participació és lliure i s’hi poden inscriure tots els grups de les escoletes, centres d’educació especial, i col·legis d’Inca (FINS A SISÈ DE PRIMÀRIA) que vulguin participar en la desfilada. EL TEMA O MOTIU, l’elegiran lliurement els concursants. Aquests grups, els formaran un mínim de 20 nins o nines. Cada centre haurà d’aportar com a mínim 2 persones adultes acompanyant al grup.

LLOC D’INSCRIPCIÓ: al Casal de Joves sa Fàbrica, (Avda. de Lluc 299)
Horari: de 9.00 a 14.00 h i de 17 a 21h. de dilluns a divendres. de 10 a 13 i de
17 a 21 els dissabtes.
S’ha de presentar sol·licitud d’inscripció juntament amb el certificat bancari de la persona titular del c/c.
Amb la inscripció és lliurarà als participants un distintiu numèric i és imprescindible encapçalar el grup amb la distinció del centre al que pertanyen.

ORDRE DE SORTIDA. El proper 29 de gener a les 19.30h es realitzarà un sorteig per establir l’ordre de sortida entre tots els participants inscrits, en primer lloc dels centres educatius de 0 a 3 anys i posteriorment els centres de primària.

TERMINIS D’INSCRIPCIÓ: del 17 de Gener de 2024 al 26 de gener de 2024, fins a les 20.00 h.

HORARI:  l’horari de concentració serà a les 15.30 h i la sortida, a les 16.00 h.
Lloc de concentració: plaça de la Llibertat. La desfilada acabarà a la plaça Mallorca.
Suspensió Si a causa del mal temps o qualsevol altre causa que no permeti la celebració de la RUETA, se valorarà un dia alternatiu per la seva celebració.
Les persones que no vagin disfressades no podran desfilar acompanyant les comparses o grups de la Rueta.

 


BASES DE PARTICIPACIÓ A SA RUA – dissabte 10 de febrer de 2024

Sa RUA serà el proper dissabte, 10 de febrer de 2024, concentració a les 17 h, c/ de Juníper Serra.

OBJECTE: l’objecte d’aquesta convocatòria de premis és el foment de la participació ciutadana i la dinamització.

CRÈDIT PRESSUPOSTARI: en el pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2024, el crèdit destinat a donar cobertura a la present convocatòria es troba a la partida 000.33801-4890009 per un import de 6.000 €.

REQUISITS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS: la participació és lliure i s’hi poden inscriure tots les persones que compleixin les presents bases.

Es poden inscriure en dues modalitats:

 • Carrossa o comparsa o conjuntament en les dues modalitats.
 • Carrossa: vehicle gran (camió, remolc, etc. de quatre o més rodes) decorat , amb unes dimensions de mínim 4 metres i màxim 10 metres de llarg una altura màxima de 3.5m i una amplària màxima de 2.5 m.
 • Comparsa: grup d’un mínim de 10 persones que van disfressades, poden anar acompanyades de vehicles petits, que seran considerats part de la comparsa.

TERMINIS D’INSCRIPCIÓ: del 17 al 25 de gener de 2024, fins a les 20.00 h.

LLOC D’INSCRIPCIÓ: al Casal de Joves sa Fàbrica, av. de Lluc 299. Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 17 a 21 h, i els dissabtes de 10 a 13 h i de 17 a 21 h. S’ha de presentar sol·licitud d’inscripció juntament amb el certificat bancari de la persona titular del c/c i totes les dades requerides en la inscripció. En el cas de vehicles a motor, les assegurances del vehicle, el permís de circulació i el permís de conduir de la persona responsable del vehicle. Amb la inscripció és lliurarà als participants un distintiu numèric i és imprescindible que aquest sigui visible al llarg de la desfilada.

ORDRE DE SORTIDA: el proper dia 29 de gener a les 19.30 h es realitzarà un sorteig per establir l’ordre de sortida entre tots els participants inscrits.

Horari: concentració a les 17 h i sortida a les 18 h. Lloc de concentració: c/ de Juníper Serra. La desfilada acabarà a la plaça Mallorca.

SUSPENSIÓ: si a causa del mal temps o qualsevol altre causa que no permeti la celebració de la RUA, es proposarà un dia alternatiu per a la seva celebració.

JURAT: el jurat estarà compost per persones independents situades en quatre punts del recorregut (inici de la Gran Via de Colom, plaça de la Llibertat, carrer del Bisbe Llompart i plaça d’Espanya) que s’encarregaran de puntuar l’originalitat, el vestuari, la coreografia i l’atractiu de la comparsa. També hi haurà un membres del jurat que valoraran el comportament i el compliment de les presents bases. El consum de alcohol i altres conductes incíviques durant el recorregut de la Rua, poden ser objecte de puntuació negativa o, fins i tot, de desqualificació per part del jurat. Qualsevol grup participant podrà sol·licitar la puntuació del jurat.

PREMIS CARROSSES:

 • 1r premi 900 €
 • 2n premi 750 €
 • 3r premi 600 €
 • 4t premi 450 €
 • 5è premi 300 €
 • 6è premi 150 €
 • 7è premi 100 €

PREMIS COMPARSES:

 • 1r premi 800 €
 • 2n premi 650 €
 • 3r premi 500 €
 • 4t premi 350 €
 • 5è premi 200 €
 • 6è premi 150 €
 • 7è premi 100 €

OBSERVACIONS: els premis superiors a la quantia de 301 € són objecte d’una retenció fiscal d’un 19 % segons l’article 105 de la Llei de l’IRPF.

El fet de participar a Sa Rua implica l’acceptació de les presents bases:

 1. Totes les carrosses i comparses hauran de designar a una persona responsable, que serà la que aporti les seves dades a la inscripció, aquesta haurà d’estar disponible al llarg de tot el recorregut.
 2. La persona responsable de cada grup, ho serà també dels menors i comptarà amb les autoritzacions paternes/maternes per a la participació, com per que siguin fotografiats i per que es publiquin les imatges dels menors.
 3. El jurat de la RUA podrà deixar fora de concurs i sol·licitar la retirada d’elements de les carrosses i comparses que puguin ser perilloses al llarg del recoregut o que de alguna manera manifestin contingut violent, sexista, xenòfob o que atentin als valors democràtics i/o que  promocionin o fomentin el consum de productes no saludables.
 4. Al llarg de la desfilada es mantindrà una distancia constant de 3m de la carrossa i/o comparsa anterior participant, evitant els talls de la desfilada.
 5. Les persones que no vagin disfressades no podran desfilar acompanyant les carrosses i comparses.
 6. No és permès la participació d’animals a Sa Rua.
 7. No es permet l ́ús de material pirotècnic o de foc a la desfilada.
 8. El fet de participar a Sa Rua no eximeix del compliment de Ordenança Municipal de Neteja, Rebutjos i Residus Sòlids Urbans. Les disfresses que es vulguin llançar al fems un cop finalitzada Sa Rua, s’han de dipositar en els contenidors o punts verds adequats.
 9. El lliurament de premis es realitzarà el mateix dia de la Rua a la plaça Mallorca.
Aqui vos deixam el document de les bases on trobareu també el full d’inscripció:

bases RUETA 24

Bases RUA 2024

Per més informació o dubtes, contactau amb l’equip del Casal de Joves sa Fàbrica per correu electrònic a casaljoves@ajinca.net o per telèfon/WhatsApp 971507123/605593412