Programa SOIB Inca Reactiva 2023

PROGRAMA SOIB REACTIVA 2023
OFERTES DE FEINA DE L’AJUNTAMENT D’INCA

Contractes de 6 mesos de durada.
Inscripcions fins al 23 d’octubre de 2023.

Més informació (horari de 9 a 14 h):
Centre de Formació (Quarter General Luque)
Tel. 971 507 750 / WhatsApp 672 404 613


LÍNIA 1 – Per a persones menors de 30 anys en atur. Inscrites com a demandants d’ocupació en el SOIB en el moment de la contractació. Beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en el moment de la contractació.

 • Informadors/ores (5 places). Requisits: ESO i nivell B2 de català. Inscripcions
 • Monitors/ores de temps lliure (3 places). Requisits: ESO i títol de monitor de temps lliure – > Inscripcions
 • Peons de picapedreria (3 places). Sense requisits acadèmics -> Inscripcions
 • Auxiliars administratius/ives (2 places). Requisits: ESO o equivalent i nivell B2 de català -> Inscripcions
 • Netejadors/ores (2 places). Sense requisits acadèmics -> Inscripcions
 • Tècnics/es de jardineria (2 places). Requisits: FP grau mitjà en la família agrària -> Inscripcions
 • Personal de manteniment d’instal·lacions esportives (2 places). Requisits: FP bàsica en manteniment d’instal·lacions esportives -> Inscripcions
 • Director/ora de temps lliure (1 plaça). Requisits: batxillerat, títol de director/a de temps lliure i nivell B2 de català -> Inscripcions
 • Oficial 2a administratiu/va (1 plaça). Requisits: batxillerat o cicle formatiu de Formació Professional de grau mitjà en la família d’administració i gestió, i nivell B2 de català -> Inscripcions
 • Peó de jardineria (1 plaça). Sense requisits acadèmics -> Inscripcions
 • Peó de Pintura (1 plaça). Sense requisits acadèmics -> Inscripcions

En el cas de no poder acreditar el nivell B2 de català es realitzarà una prova de nivell.


LÍNIA 2 – Persones a partir de 30 anys en atur de llarga durada. Inscrites com a desocupades en el SOIB un mínim de 360 dies en els darrers 540, comptadors des de la data de publicació de l’oferta en la pàgina web del SOIB.

 • Netejadors/ores (8 places). Requisits: experiència laboral d’un mínim de 3 mesos en funcions similars -> Inscripcions
 • Conserges (7 places). Requisits: experiència acreditable de 3 mesos en tasques d’atenció al públic -> Inscripcions
 • Informadors/ores (4 places). Requisits: educació secundària i nivell B2 de català -> Inscripcions
 • Oficials 2a administratius/ives (4 places). Requisits: batxiller o cicle formatiu de Formació Professional de grau mitjà, i nivell B2 de català -> Inscripcions
 • Peons de picapedreria (3 places). Requisits: sense requisits acadèmics -> Inscripcions
 • Oficials de picapedreria (2 places). Requisits: experiència laboral d’un mínim de 3 mesos prioritàriament com a oficial 1a o formació en certificat de professionalitat o formació professional ->  Inscripcions
 • Oficial de jardineria (1 plaça). Requisits: experiència laboral d’un mínim de 3 mesos prioritàriament com a oficial 1a o formació en certificat de professionalitat o formació professional ->  Inscripcions
 • Oficial de pintura (1 plaça). Requisits: experiència laboral d’un mínim de 3 mesos prioritàriament com a oficial 1a de pintura o formació en certificat de professionalitat o formació professional -> Inscripcions

En el cas que qualque jove necessiti ajuda, us convidem a que contacteu amb nosaltres per telèfon o WhatsApp al 605593412 o per mail a casaljoves@ajinca.net

Salutacions de part de tot l’equip del Casal.