PROVES CATALÀ MAIG 2023 – DGPOLING

Hola!!

Ja us podeu inscriure a les proves de la Direcció General de Política Lingüística per la convocatòria de Maig 2023.

Aquí teniu tota la informació. Si teniu dubtes contactau amb l’equip del Casal i vos ajudarem.

Informació general

  • Termini d’inscripció: del 23 de març al 5 d’abril, ambdós inclosos.

—   Per inscriure’s a les proves dels certificats de coneixements generals (A2, B1, B2, C1 I C2) no s’ha d’acreditar cap nivell previ.

—   Les bases de la convocatòria estableixen que només és possible la inscripció a un sol certificat de coneixements generals, llevat de la inscripció al nivell C2 i al certificat de llenguatge administratiu. En cas que faceu una inscripció a més d’un certificat general, convé que tingueu en compte el següent:

  • En la llista provisional d’admesos i d’exclosos constareu com a exclòs de tots els nivells als quals us heu inscrit.
  • En el termini d’esmenes haureu de triar el nivell del qual us voleu examinar, per la qual cosa en la llista definitiva d’admesos i d’exclosos constareu com a admès del nivell triat i com a exclòs de la resta de nivells als quals us heu inscrit.
  • No es retornen les taxes de la inscripció dels nivells en què quedeu exclòs per inscripció a més d’un nivell, perquè no és un error imputable a l’Administració

—   La inscripció es podrà fer de manera telemàtica (sense presentació de documentació o amb presentació de posterior de documentació complementària) o presencialment.

—   Taxes:

MODALITATS D’INSCRIPCIÓ

Consultau les modalitats d’inscripció:

  • Inscripció telemàtica sense documentació complementària
  • Inscripció telemàtica amb presentació posterior de documentació complementària
  • Inscripció presencial

Per a més informació de cada modalitat i com fer la inscipció, heu de visitar el següent enllaç: https://www.caib.cat/govern/sac/fitxa.do?codi=5637164&coduo=2390443&lang=ca

El calendari de les proves és el següent:

Estructura, valoració i models de les proves: http://www.caib.cat/govern/sac/fitxa.do?codi=1761295&coduo=2390443&lang=ca