RUETA I RUA 2023 Concursos de carrosses i comparses – Carnaval 2023

BASES DE PARTICIPACIÓ A SA RUETA – dijous 16 de febrer de 2023

SA RUETA serà el proper dijous, 16 de febrer de 2023, concentració a les 15.30 a la plaça de la Llibertat.

OBJECTE: l’objecte d’aquesta convocatòria de premis és el foment de la participació ciutadana i la cohesió entre centres educatius de la nostra ciutat a sa Rueta del Carnaval 2023.

CRÈDIT PRESSUPOSTARI: en el pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2023, el crèdit destinat a donar cobertura a la present convocatòria es troba a la partida 000.33801.4890008 per un import de 2.000 €. La concurrència no serà competitiva i se premiarà la participació de cada un dels centres educatius amb la mateixa quantia.

REQUISITS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS: la participació és lliure i s’hi poden inscriure tots els grups de les escoletes, centres d’educació especial i col·legis d’Inca (fins a sisè de primària) que hi vulguin participar en la desfilada.

EL TEMA O MOTIU l’escollirà lliurement les persones concursants. Aquests grups els formaran un mínim de 25 nins o nines. Cada centre haurà d’aportar com a mínim 2 persones adultes acompanyant el grup.

TERMINIS D’INSCRIPCIÓ: del 12 al 26 de gener de 2023, fins a les 14.00 h. Horari de concentració: a les 15.30 h. Horari de sortida: a les 16.00 h. Lloc de concentració: plaça de la Llibertat. La desfilada acabarà a la plaça Mallorca.

LLOC D’INSCRIPCIÓ: al Casal de Joves sa Fàbrica, av. de Lluc 299, horari: de 9.00 a 14.00 h i de 17 a 21 h. De dilluns a divendres, de 10 a 13 i de 17 a 21 els dissabtes. S’ha de presentar sol·licitud d’inscripció juntament amb el certificat bancari de la persona titular del c/c. Amb la inscripció és lliurarà als participants un distintiu numèric i és imprescindible encapçalar el grup amb la distinció del centre al que pertanyen.

ORDRE DE SORTIDA: el proper dia 2 de febrer a les 19.30 h es realitzarà un sorteig per establir l’ordre de sortida entre totes les persones participants inscrites, en primer lloc dels centres educatius de 0 a 3 anys i posteriorment dels centres de primària.

SUSPENSIÓ: si a causa del mal temps o de qualsevol altra causa no es permet la celebració de sa RUETA, es valorarà un dia alternatiu per a la seva celebració. Les persones que no vagin disfressades no podran desfilar acompanyant les comparses o els grups de sa Rueta.

 


 

BASES DE PARTICIPACIÓ A SA RUA – dissabte 18 de febrer de 2023

Sa RUA serà el proper dissabte, 18 de febrer de 2023, concentració a les 17 h, c/ de Juníper Serra.

OBJECTE: l’objecte d’aquesta convocatòria de premis és el foment de la participació ciutadana i la dinamització.

CRÈDIT PRESSUPOSTARI: en el pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2023, el crèdit destinat a donar cobertura a la present convocatòria es troba a la partida 000.33801-4890009 per un import de 6.000 €.

REQUISITS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS: la participació és lliure i s’hi poden inscriure tots les persones que compleixin les presents bases. Es poden inscriure en dues modalitats:

 • Carrossa o comparsa o conjuntament en les dues modalitats.
 • Carrossa: vehicle gran (camió, remolc, etc. de quatre o més rodes) decorat , amb unes dimensions de mínim 4 metres i màxim 10 metres de llarg una altura màxima de 3.5m i una amplària màxima de 2.5 m.
 • Comparsa: grup d’un mínim de 10 persones que van disfressades, poden anar acompanyades de vehicles petits, que seran considerats part de la comparsa.

TERMINIS D’INSCRIPCIÓ: del 12 al 26 de gener de 2023, fins a les 14.00 h.

LLOC D’INSCRIPCIÓ: al Casal de Joves sa Fàbrica, av. de Lluc 299. Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 17 a 21 h, i els dissabtes de 10 a 13 h i de 17 a 21 h. S’ha de presentar sol·licitud d’inscripció juntament amb el certificat bancari de la persona titular del c/c i totes les dades requerides en la inscripció. En el cas de vehicles a motor, les assegurances del vehicle, el permís de circulació i el permís de conduir de la persona responsable del vehicle. Amb la inscripció és lliurarà als participants un distintiu numèric i és imprescindible que aquest sigui visible al llarg de la desfilada.

ORDRE DE SORTIDA: el proper dia 2 de febrer a les 19.30 h es realitzarà un sorteig per establir l’ordre de sortida entre tots els participants inscrits. Horari: concentració a les 17 h i sortida a les 18 h. Lloc de concentració: c/ de Juníper Serra. La desfilada acabarà a la plaça Mallorca.

SUSPENSIÓ: si a causa del mal temps o qualsevol altre causa que no permeti la celebració de la RUA, es proposarà un dia alternatiu per a la seva celebració.

JURAT: el jurat estarà compost per persones independents situades en quatre punts del recorregut (inici de la Gran Via de Colom, plaça de la Llibertat, carrer del Bisbe Llompart i plaça d’Espanya) que s’encarregaran de puntuar l’originalitat, el vestuari, la coreografia i l’atractiu de la comparsa. També hi haurà dos membres del jurat que valoraran el comportament i el compliment de les presents bases. El consum de alcohol i altres conductes incíviques durant el recorregut de la Rua, poden ser objecte de puntuació negativa o, fins i tot, de desqualificació per part del jurat. Qualsevol grup participant podrà sol·licitar la puntuació del jurat.

PREMIS CARROSSES:

 • 1r premi 900 €
 • 2n premi 750 €
 • 3r premi 600 €
 • 4t premi 450 €
 • 5è premi 300 €
 • 6è premi 150 €
 • 7è premi 100 €

PREMIS COMPARSES:

 • 1r premi 800 €
 • 2n premi 650 €
 • 3r premi 500 €
 • 4t premi 350 €
 • 5è premi 200 €
 • 6è premi 150 €
 • 7è premi 100 €

OBSERVACIONS: els premis superiors a la quantia de 301 € són objecte d’una retenció fiscal d’un 19 % segons l’article 105 de la Llei de l’IRPF.

El fet de participar a Sa Rua implica l’acceptació de les presents bases:

 1. Totes les carrosses i comparses hauran de designar a una persona responsable, que serà la que aporti les seves dades a la inscripció, aquesta haurà d’estar disponible al llarg de tot el recorregut.
 2. La persona responsable de cada grup, ho serà també dels menors i comptarà amb les autoritzacions paternes/maternes per a la participació, com per que siguin fotografiats i per que es publiquin les imatges dels menors.
 3. El jurat de la RUA podrà deixar fora de concurs i sol·licitar la retirada d’elements de les carrosses i comparses que puguin ser perilloses al llarg del recoregut o que de alguna manera manifestin contingut violent, sexista, xenòfob o que atentin als valors democràtics i/o que  promocionin o fomentin el consum de productes no saludables.
 4. Al llarg de la desfilada es mantindrà una distancia constant de 3m de la carrossa i/o comparsa anterior participant, evitant els talls de la desfilada.
 5. Les persones que no vagin disfressades no podran desfilar acompanyant les carrosses i comparses.
 6. No és permès la participació d’animals a Sa Rua.
 7. No es permet l ́ús de material pirotècnic o de foc a la desfilada.
 8. El fet de participar a Sa Rua no eximeix del compliment de Ordenança Municipal de Neteja, Rebutjos i Residus Sòlids Urbans. Les disfresses que es vulguin llançar al fems un cop finalitzada Sa Rua, s’han de dipositar en els contenidors o punts verds adequats.
 9. El lliurament de premis es realitzarà el mateix dia de la Rua a la plaça Mallorca.
Aqui vos deixam el document de les bases on trobareu també el full d’inscripció:

BASES CARNAVAL RUA_ 2023

BASES CARNAVAL RUETA 2023

Per més informació o dubtes, contactau amb l’equip del Casal de Joves sa Fàbrica per correu electrònic a casaljoves@ajinca.net o per telèfon/WhatsApp 971507123/605593412