SUBVENCIONS ESCOLES D’ESTIU INCA 2021

Hola, famílies!

Aquí us fem arribar les bases de la convocatòria de subvencions d’escoles d’estiu 2021.

ATENCIÓ ALS REQUISITS! LLEGIR DETINGUDAMENT LES BASES!

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvenciones els nins i nines i dels joves residents en el municipi d’Inca que compleixin els següents requisits:

 • Estar inclòs en algun dels següents supòsits:
   • Ser, almenys, dos germans inscrits a l’activitat d’estiu.
   • Ser membre de família nombrosa.
   • Tenir algun tipus de discapacitat física, psíquica o sensorial
   • Família monoparental
 • No haver sol·licitat i/o rebut ajudes o subvencions de l’Ajuntament d’Inca per el mateix concepte, això és, per assistir a les escoles d’estiu durant l’any 2021.
 • Haver realitzat l’abonament corresponent del cost total de l’activitat al compte que es va donar per a aquest objecte.
 • Haver realitzat les activitats a algun dels col·legis o centres relacionats a l’Annex de la present convocatòria:
    • CASAL DE JOVES  “SA FABRICA”
    • IES BERENGUER D’ANOIA
    • ESPORTIUEIG SERVEIS D’ESPORTS

Les sol·licituds de subvencions es dirigiran al Batle de l’Ajuntament d’Inca, es presentaran en el Registre d’entrades General Municipal, en el Casal de Joves «Sa Fàbrica», o de forma telemàtica a la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Inca, a través del procediment habilitat a aquest efecte denominat “Subvencions Escoles d’Estiu 2021”.

El termini de presentació de les sol·licituds serà des del dia 13 de setembre fins al dia 30 de setembre de 2021 ambdós inclosos. A partir del proper 1 de setembre es podrà telelfonar al Casal per demanar cita prèvia.

Bases: Bases-Suvencions-Escoles-Estiu