AJUDES PER COBRIR DESPESSES ASSEGURANCES ENTITATS VOLUNTARIAT

Bona tarda a tothom!

El Govern posa en marxa una nova convocatòria d’ajuts per a entitats de voluntariat de les Illes Balears.

 

Els ajuts estan dotats de 15.000 euros i pretenen impulsar la feina de les entitats de voluntariat ja constituïdes i incentivar la creació de noves entitats.

El Govern ha posat en marxa una nova convocatòria d’ajuts per a entitats de voluntariat de les Illes Balears, que estan dotats de 15.000 euros i que tenen com a objectiu ajudar a atendre les despeses que suposen l’assegurança de responsabilitat civil i l’assegurança d’accidents de les persones voluntàries que hi prestin servei.

Les entitats de voluntariat interessades han de presentar les sol·licituds i la resta de la documentació relacionada amb el procediment, que està a l’abast dels interessats a la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib/ca).

Aqui trobareu BOIB en format PDF amb tota la informació sobre aquests ajuts: BOIB AJUTS ASSEGURANTES ENTITATS VOLUNTARIS.