Formació per joves: Que és una instància i com emplenar-la

Hola a tots i totes!!!

Avui us informem que és una instància i com emplenar-la.

Una instància és l’escrit que s’utilitza per a sol·licitar alguna cosa a l’administració pública; com per exemple admissió per a oposicions, demanar a l’ajuntament llicencia d’obres, demanar una beca, petició de material públic, tallar algun carrer, entre algunes altres coses.
Per tractar-se d’un document administratiu pertany a un registre formal, el jurídic-administratiu.

Una instància consta de 3 parts:

Una primera part on es posen les dades de la persona que la realitza. Si es una petició feta de forma individual, cal indicar que el tipus de persona es FISICA. Si és empresa o associació/entitat, s’indicaran les dades de la mateixa juntament amb les de la persona que la sol·licita i s’indica que el tipus de persona es JURÍDICA.

Dades requerides a la primera part: Dades personals o de la entitat. Si la instància la fa una entitat, cal posar també les dades del repredentant. Les dades básiques que es poden requerir són. Nom i cognoms, DNI, lloc de naixement, telèfon, adreça electrònica, etc.

Una segona part, on es posa l’explicació detallada de dades, motius, arguments, etc., en relació amb la petició que es realitzarà.

Se sol iniciar amb la paraula EXPOSO, si ho escrivim en primera persona, o EXPOSA, si ho escrivim en tercera persona.

Si hi hagués diversos arguments, s’escriuria cadascun en un paràgraf independent, i l’habitual és iniciar cadascun amb la paraula QUE.

Exemple:

“Exposo que el pròxim mes de novembre, hi ha la convoctòria per cobrir dues plaçes d’Auxiliar administratiu.

Que tenc tots els requisits necessaris per poder optar a la plaça i inscriurem a les oposicions.”

Una vegada exposats els arguments o motius, s’ha d’especificar que és el que volem o necessitam per part de l’administració. Aquests requereiments han d’anar escrits després o a l’apartat de SOL·LICITO o SOL·LICITA.

Exemple:

“Sol·licito que em sigui acceptada tota la documentació i que em sigui permés la participació a la oposició”

Una tercera part on s’indica la data i la població on s’ha sol·licitat o exposat la instància.

I finalment la signatura del sol·licitant.

Aquí us deixem el document editable d’instància general de l’Ajuntament d’inca ->Instància General

Si continueu tenint dubtes podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del nostre número de telèfon : 971507123

Al nostre mòbil: 605593412

O al correu: casaljoves@ajinca.net

Salutacions de part de l’Equip del Casal.