ACOMIADAMENT ESCOLES D’ESTIU 2020

Hola a tots i totes,

Avui es posa el punt final a un estiu diferent. Un estiu amb noves normatives i protocols que han fet l’inici de les escoletes d’estiu fos totalment diferent d’uns altres anys.

Dia rere dia els infants han comprès que, amb uns simples protocols, s’ha pogut gaudir dels jocs i dels espais amb altres companys d’una forma molt similar als anys anteriors.
També hem afavorit, conjuntament amb les famílies, a què els infants introdueixin dins les seves rutines, nous coneixements per fer front al virus i fer que aquest nou inici de curs escolar, els hi sigui un poc més fàcil degut als aprenentatges adquirits durant l’estiu.

Estam molt orgullosos de tota la feina que s’ha duit a terme i que han fet tots els equips dirigents de les escoles. Volem agrair tota la feina als monitors i directors que han estat en primera línia, fent que els nins s’ho passessin bé, tenint en compte totes les novetats que afectaven el desenvolupament de l’activitat.

Volem recordar que cal aprendre a viure amb la nova normalitat i que a poc a poc en sortirem.

Bon inici de curs i ens veim l’estiu que ve!