ESCOLA DE PASQUA CASAL SA FÀBRICA

Escola de Pasqua.

Els monitors del Esplai Estornell duran a terme l’escola de Pasqua els dies 23, 24, 25, i 26  d’abril

de les 9 a les 14h

Es planificaràn les activitats segóns l’edat.

Activitats de potenciació de la creativitat

Activitats dinàmiques

Activitats d’oci i temps lliure.